info

Operational status update:
SAIL Databank is open for business

The COVID-19 pandemic certainly has been a challenging period for SAIL, and, as it appears to be entering a new phase, we are starting to see the pressures on our services subside. We would like to remind those of you for whom SAIL could help answer important research questions, that we are open for business and open to applications to work with us.

Discuss Your Research Question

link

Cynyddu Arloesedd Gyda Chysylltiad Data

add_circle

Mae cysylltiad data yn darparu posibiliadau di-ben i ddod o hyd i feysydd ymchwil hanfodol newydd nad oeddent yn bosibl yn flaenorol. Mae datrysiad llawn cysylltu data SAIL Databank yn cyflwyno ymchwilwyr â chysylltiad data o ansawdd da sy'n barod i chi ei ddadansoddi drwy ddefnyddio'i gyfres o offer dadansoddol.

View more
verified_user

Llywodraethu Cadarn y Gallwch Chi Ymddiried Ynddo

add_circle

Mae ein hamgylchedd ISO Ardystiedig sydd wedi'i llywodraethu’n llym yn llywio'r gofynion cydymffurfio a gofynion cyfreithiol llym sy'n ymwneud â defnyddio data yn seiliedig ar berson fel nad oes rhaid i chi. Mae SAIL Databank yn lleihau'r atebolrwydd a risgiau i ymchwilwyr sy'n gysylltiedig â chasglu, storio a dadansoddi data sensitif yn draddodiadol.

View more
open_in_new

Mynediad Anghysbell i Setiau Data Dienw a gellir eu Cysylltu

add_circle

Mae SAIL Databank yn siop un stop ar gyfer prosiectau ymchwil cysylltiad data. Manteisiwch ar adnodd cost-effeithiol a chyfoethog o filiynau o bapurau o gofnodion ar sail yr unigolyn, gyda chyfleustra ychwanegol o gael mynediad at setiau cysylltiad data anhysbys o bell i'ch gweithle.

View more
people

Gweithio Er Budd y Cyhoedd

add_circle

Mae Banc Data SAIL yn dathlu 10 mlynedd o fuddsoddi yn nyfodol y cyhoedd trwy helpu i droi syniadau ymchwil pwysig yn ganlyniadau effeithiol sy'n gwella iechyd a lles cymdeithas.

View more

Wrthi’n dathlu 10 mlynedd o Arwain Defnyddioldeb Preifatrwydd ac Ymchwil

Lawrlwythwch yr Adolygiad 10 Mlynedd i ddarllen y stori lawn

description Adolygiad 10 Mlynedd Banc Data SAIL

What Are People Saying?


Sefydliadau sy’n gweithio gyda BANC DATA SAIL