10 Year Anniversary Banner

Mae Banc Data SAIL yn hafan ddiogel ar gyfer biliynau o gofnodion sy'n seiliedig ar y person ynghyd â phecyn cymorth cyflawn ar gyfer cysylltiadau data a dadansoddi sy'n helpu ymchwilwyr i ateb cwestiynau pwysig er budd cymdeithas.

Mae Banc Data SAIL yn ateb cyflawn o'r radd flaenaf i gyrchu, cael mynediad, cysylltu a dadansoddi data iechyd a phoblogaeth i gyd o fewn seilwaith a reolir a sy'n ddiogel a sicr. Gall ymchwilwyr gael mynediad at ystod eang o ddata a gesglir yn gyffredinol sy'n cwmpasu hyd at 20 mlynedd oddi wrth boblogaeth gyfan. Mae Banc Data SAIL yn darparu setiau data cysylltiol, di-enw i chi, sy'n barod i'w dadansoddi y gellir eu cyrchu o bell trwy ein llwyfan Porth SAIL unigryw, ynghyd ag offer dadansoddi.


link

Cynyddu Arloesedd Gyda Chysylltiad Data

add_circle

Mae cysylltiad data yn darparu posibiliadau di-ben i ddod o hyd i feysydd ymchwil hanfodol newydd nad oeddent yn bosibl yn flaenorol. Mae datrysiad llawn cysylltu data SAIL Databank yn cyflwyno ymchwilwyr â chysylltiad data o ansawdd da sy'n barod i chi ei ddadansoddi drwy ddefnyddio'i gyfres o offer dadansoddol.

View more
verified_user

Llywodraethu Cadarn y Gallwch Chi Ymddiried Ynddo

add_circle

Mae ein hamgylchedd ISO Ardystiedig sydd wedi'i llywodraethu’n llym yn llywio'r gofynion cydymffurfio a gofynion cyfreithiol llym sy'n ymwneud â defnyddio data yn seiliedig ar berson fel nad oes rhaid i chi. Mae SAIL Databank yn lleihau'r atebolrwydd a risgiau i ymchwilwyr sy'n gysylltiedig â chasglu, storio a dadansoddi data sensitif yn draddodiadol.

View more
open_in_new

Mynediad Anghysbell i Setiau Data Dienw a gellir eu Cysylltu

add_circle

Mae SAIL Databank yn siop un stop ar gyfer prosiectau ymchwil cysylltiad data. Manteisiwch ar adnodd cost-effeithiol a chyfoethog o filiynau o bapurau o gofnodion ar sail yr unigolyn, gyda chyfleustra ychwanegol o gael mynediad at setiau cysylltiad data anhysbys o bell i'ch gweithle.

View more
people

Gweithio Er Budd y Cyhoedd

add_circle

Mae Banc Data SAIL yn dathlu 10 mlynedd o fuddsoddi yn nyfodol y cyhoedd trwy helpu i droi syniadau ymchwil pwysig yn ganlyniadau effeithiol sy'n gwella iechyd a lles cymdeithas.

View more

Wrthi’n dathlu 10 mlynedd o Arwain Defnyddioldeb Preifatrwydd ac Ymchwil

Lawrlwythwch yr Adolygiad 10 Mlynedd i ddarllen y stori lawn

description Adolygiad 10 Mlynedd Banc Data SAIL

What Are People Saying?


Sefydliadau sy’n gweithio gyda BANC DATA SAIL