Ynglŷn â Ni

Cymraeg – Mae gan Gronfa Ddata SAIL 10 mlynedd o brofiad fel arweinwyr ym maes cysylltiadau data a rhoi mynediad pell i ymchwilwyr i setiau data â biliynau o gofnodion data dienw ar boblogaeth, iechyd a gofal cymdeithasol sy’n seiledig ar y person.

Mae SAIL wedi ymrwymo i weithio gydag ymchwilwyr, y GIG a rhanddeiliaid eraill sy’n ymwneud ag iechyd i gynnal prosiectau sy’n arwain at wella gofal cleifion, budd y cyhoedd a gwelliannau mewn iechyd a lles. Mae SAIL yn trefnu bod data poblogaeth sy’n seiliedig ar y person ar gael at ddibenion ymchwil dilys yn unig lle mae potensial i gael budd. Gan mai dim ond data dienw a ddelir gan SAIL, mae ymchwilwyr yn cynnal eu gwaith heb wybod hunaniaeth yr unigolion a gynrychiolir yn y setiau data.