Cwrddwch ag AelodauTîm Craidd SAIL

Tîm Rheoli

info

Yr Athro David Ford

Cyd-Gyfarwyddwr

info

Ronan Lyons

Cyd-Gyfarwyddwr

info

Dr Kerina Jones

Athro Cyswllt o Wybodeg Iechyd.

Tîm Gweithrediadau

info

Ashley Akbari

Uwch-reolwr Ymchwil a Gwyddonydd Data

info

Lee Au-Yeung

Rheolwr Data

info

Caroline Brooks

Uwch Wyddonydd Data - Arweinydd Tîm

info

Chris Jones

Rheolwr Seilwaith

info

Julie Kennedy

Rheolwraig Busnes

info

Cynthia McNerney

Pennaeth Caffael Data a Darpariaethau

info

Jon Smart

info

Dan Thayer

Uwch Wyddonydd Data - Arweinydd Tîm

info

Simon Thompson

Prif Swyddog Technoleg

Gwasanaethau Dadansoddol

Pete Arnold

Senior Data Scientist - Software Developer

Etienne Badoche

Data and Project Assistant

Alex Coldea

Data and Project Assistant

info

Huw Collins

Gwyddonydd Data

Jan Dabrowski

Student Intern

Hannah Davies

Data and Project Assistant

info

Muhammad Elmessary

Uwch Wyddonydd Data - Datblygwr Meddalwedd

Ian Farr

Senior Data Scientist – Team Lead

Daniel Mallory

Senior Data Scientist - Software Developer

info

Sarah Rees

Uwch Wyddonydd Data

Ieuan Scanlon

Senior Data Scientist

info

Ting Wang

Gwyddonydd Data

Support Staff

info

Charlotte Arkley

Gweinyddwraig

Support Staff