Ein Cenhadaeth

Cenhadaeth

Mae Banc Data SAIL yn ymroddedig i ddarparu dull diogel a dibynadwy o ddefnyddio data ar raddfa poblogaeth i gynyddu ansawdd a maint ymchwil a chefnogi gwneud polisïau, ymarfer a lles dinasyddion gwell. Rydym yn cyflawni hyn trwy gydweithio â gwarcheidwaid data, academyddion, rheoleiddwyr, aelodau’r cyhoedd, ymarferwyr a llunwyr polisi o Gymru, ledled y DU ac yn rhyngwladol.

Gwerthoedd

  • Parchu a diogelu preifatrwydd a chynnal ymddiriedaeth
  • Darparu profiad rhagorol i’n rhanddeiliaid
  • Bod yn agored a thryloyw
  • Cymryd ein cyfrifoldebau o ddifrif a gweithredu’n broffesiynol
  • Defnyddio ein hadnoddau yn effeithlon ac yn effeithiol
  • Anelu at fod y gorau ym mhopeth a wnawn

 

Gweledigaeth

Bod yn Ganolfan sy’n arwain y byd ac sy’n harneisio pŵer data wedi’i gysylltu ac wedi’i ddad-adnabod er mwyn cyflwyno gwelliannau amlwg i fywydau pobl trwy ymchwilio, gwerthuso, cynllunio a gwneud polisïau.