Ymgysylltu â'r Cyhoedd

Mae ymgysylltu â’r cyhoedd yn rhan sylfaenol o reolaeth a dyfodol Banc Data SAIL. Mae’r cyhoedd yn ymwneud â phob lefel o reoli Banc Data SAIL. Mae aelodau’r cyhoedd yn darparu cyngor, yn rhoi argymhellion ar ddiogelu a chymeradwyo moesegol.

Cynnwys y Cyhoedd mewn Ymchwil

Mae Banc Data SAIL wedi ymrwymo i gynnwys y cyhoedd mewn astudiaethau ymchwil. Mae gennym Banel Defnyddwyr gweithredol sy’n darparu persbectif y cyhoedd i ni ar ymchwil gysylltiadau data ac mae cyfleoedd i gynrychiolwyr lleyg ymuno â thimau astudiaethau ymchwil.

description Public Involvement & Engagement Policy

Panel Defnyddwyr Ymchwil Cysylltiadau Data

Mae gan Fanc Data SAIL Banel Defnyddwyr hirsefydlog a sefydlwyd yn 2011. Ar hyn o bryd mae ganddo 16 aelod â recriwtio parhaus.

Mae aelodau’r panel yn ymwneud â phob elfen o broses Banc Data SAIL, o ddatblygu syniadau, cynghori ar geisiadau trwy brosesau cymeradwyo (trwy’r Panel Adolygu Llywodraethu Gwybodaeth annibynnol), i ledaenu canfyddiadau ymchwil.

Panel Defnyddiwr Banc Data SAIL

Mae rôl y panel yn cynnwys;

  • Gweithredu fel cynghorwyr ar faterion ym maes ymchwil
  • Cynghori ar y ffordd orau o ymgysylltu â’r cyhoedd
  • Cynnig cyfarwyddyd ar sut i recriwtio pobl i grwpiau llywio astudiaethau
  • Darparu barnau ar faterion diogelu data
  • Trafod cynigion ar gyfer ymchwil
  • Adolygu gwybodaeth a gynlluniwyd ar gyfer cynulleidfa leyg
  • Gweithredu fel hyrwyddwyr ar gyfer ymchwil i gysylltiadau data

I ddysgu rhagor am ein hymchwil i gysylltiadau data, lawrlwythwch ein taflen;

description Ynglŷn â’r Grŵp Gwybodeg Iechyd

Tîm Ymgysylltu â’r Cyhoedd

Mae’r tîm Ymgysylltu â’r Cyhoedd yn mynychu llawer o ddigwyddiadau trwy gydol y flwyddyn i hyrwyddo Banc Data SAIL a’r ymchwil a gynhelir wrth ddefnyddio’r data. Mae’r digwyddiadau yn cynnig y cyfleoedd i hyrwyddo’r gwaith a wneir gan ymchwilwyr, mesur barn y cyhoedd ar yr ymchwil, ac ysgogi cyfleoedd cydweithio.

Mae gan Fanc Data SAIL swyddog ymgysylltu â’r cyhoedd penodedig, Lynsey Cross.

Cwrdd â’r Tîm Banc Data SAIL

info

Lynsey Cross

Swyddog Ymgysylltu â’r Cyhoedd

info

Dr Kerina Jones

Associate Director for Information Governance & Public Engagement