Ymgysylltu â'r Cyhoedd

Mae ymgysylltu â’r cyhoedd yn rhan sylfaenol o reolaeth a dyfodol Banc Data SAIL. Mae’r cyhoedd yn ymwneud â phob lefel o reoli Banc Data SAIL. Mae aelodau’r cyhoedd yn darparu cyngor, yn rhoi argymhellion ar ddiogelu a chymeradwyo moesegol.

Cynnwys y Cyhoedd mewn Ymchwil

Mae Banc Data SAIL wedi ymrwymo i gynnwys y cyhoedd mewn astudiaethau ymchwil. Mae gennym Banel Defnyddwyr gweithredol sy’n darparu persbectif y cyhoedd i ni ar ymchwil gysylltiadau data ac mae cyfleoedd i gynrychiolwyr lleyg ymuno â thimau astudiaethau ymchwil.

description Public Involvement & Engagement Policy

Panel Defnyddwyr Ymchwil Cysylltiadau Data

Mae gan Fanc Data SAIL Banel Defnyddwyr hirsefydlog a sefydlwyd yn 2011. Ar hyn o bryd mae ganddo 16 aelod â recriwtio parhaus.

Mae aelodau’r panel yn ymwneud â phob elfen o broses Banc Data SAIL, o ddatblygu syniadau, cynghori ar geisiadau trwy brosesau cymeradwyo (trwy’r Panel Adolygu Llywodraethu Gwybodaeth annibynnol), i ledaenu canfyddiadau ymchwil.

Panel Defnyddiwr Banc Data SAIL

Mae rôl y panel yn cynnwys;

  • Gweithredu fel cynghorwyr ar faterion ym maes ymchwil
  • Cynghori ar y ffordd orau o ymgysylltu â’r cyhoedd
  • Cynnig cyfarwyddyd ar sut i recriwtio pobl i grwpiau llywio astudiaethau
  • Darparu barnau ar faterion diogelu data
  • Trafod cynigion ar gyfer ymchwil
  • Adolygu gwybodaeth a gynlluniwyd ar gyfer cynulleidfa leyg
  • Gweithredu fel hyrwyddwyr ar gyfer ymchwil i gysylltiadau data

I ddysgu rhagor am ein hymchwil i gysylltiadau data, lawrlwythwch ein taflen;

description Ynglŷn â’r Grŵp Gwybodeg Iechyd

Tîm Ymgysylltu â’r Cyhoedd

Mae’r tîm Ymgysylltu â’r Cyhoedd yn mynychu llawer o ddigwyddiadau trwy gydol y flwyddyn i hyrwyddo Banc Data SAIL a’r ymchwil a gynhelir wrth ddefnyddio’r data. Mae’r digwyddiadau yn cynnig y cyfleoedd i hyrwyddo’r gwaith a wneir gan ymchwilwyr, mesur barn y cyhoedd ar yr ymchwil, ac ysgogi cyfleoedd cydweithio.

Mae gan Fanc Data SAIL Swyddog Ymgysylltu â’r Cyhoedd penodedig, Lynsey Cross. Mae Claire Newman yn cyflawni’r rôl ar hyn o bryd am fod Lynsey ar absenoldeb mamolaeth.

Cwrdd â’r Tîm Banc Data SAIL

info

Lynsey Cross

Swyddog Ymgysylltu â’r Cyhoedd

info

Professor Kerina Jones

Associate Director for Information Governance & Public Engagement