Cysylltiadau Data

Mae Banc Data SAIL yn dal meintiau mawr o ddata ar boblogaeth Cymru. Mae cysylltiadau data yn ffordd o ddefnyddio'r adnoddau gwerthfawr hwn trwy gyfuno data dienw yn ddeallus oddi ar draws setiau data lluosog ar wahân, yn seiliedig ar adnabod gwybodaeth yn gyffredin er mwyn creu set ddata newydd ar gyfer dadansoddi ymchwil.

Mae gan dîm Banc Data SAIL dros 10 mlynedd o brofiad o gynhyrchu setiau data wedi’u rhag-gysylltu yn ôl gofynion ymchwilwyr gan agor y drysau i bob ymchwilydd waeth beth yw eu lefel eu hunain o brofiad ynghylch cysylltu data i ddefnyddio Banc Data SAIL fel rhan o’u hymchwil bwysig.

Mae gan Gysylltiadau Data botensial anferth i ddatgelu meysydd ymchwil newydd ag effaith.

 

Manteision Cysylltiadau Data

Mynediad i ddata helaeth ar y boblogaeth

Mae’r gallu i gysylltu ffynonellau lluosog o ddata â’i gilydd sy’n ymwneud ag e.e. unigolyn, lleoliad daearyddol neu ddigwyddiad penodol, yn cynnig dimensiwn newydd i ateb cwestiynau ymchwil. Mae cyswllt data’n caniatáu i ymchwilwyr ddefnyddio casgliadau sydd eisoes yn bodoli o ddata helaeth sydd wedi’i gasglu a’i storion ddiogel fel mater o drefn er mwyn nodi patrymau ar draws poblogaethau cyfan i roi darlun llawer ehangach.

Cynyddu dyfnder eich dealltwriaeth

Gellir nodi perthnasoedd na chafodd sylw’n flaenorol gan roi mwy o ddyfnder eglurder a dealltwriaeth na fyddai’n bosibl fel arall trwy ddadansoddi gan ddefnyddio un ffynhonnell o ddata’n unig.

Adnodd effeithlon a chost-effeithiol

Mae defnyddio data sydd eisoes yn bodoli yn llawer mwy cost effeithiol na gorfod casglu’r data cyfatebol trwy ddulliau eraill megis arolygon, ac yn gyffredinol, mae’n tarfu lawer llai. Mae hyn yn gwneud llawer o brosiectau ymchwil yn fwy ymarferol ac mae cynnydd mewn gweithgareddau ymchwil yn arwain at iechyd a lles gwell ar gyfer poblogaethau, gwelliannau yn y ddarpariaeth o wasanaethau a gofal, ac mae’n helpu i ffurfio polisi ar y lefel uchaf.

Defnyddio data ymchwil o ansawdd uchel

Yn ogystal, mae ansawdd data ymchwil yn cael ei wella i gynhyrchu mwy o gywirdeb gan y gall y broses Sicrhau Ansawdd o gysylltu data adnabod a dileu anomaleddau megis cofnodion dyblyg a all fel arall effeithio ar ganlyniadau astudiaeth.

Agor cyfleoedd ymchwil newydd

Mae cysylltu data presennol yn rhoi cyfleoedd diddiwedd i ymchwilio i feysydd diddordeb nad oedd wedi bod yn bosibl yn flaenorol efallai. Mae’n caniatáu mynd i’r afael â chwestiynau ymchwil mwy soffistigedig er mwyn rhoi mwy o ddyfnder i ddealltwriaeth.