Cwrddwch ag AelodauTîm Craidd SAIL

Tîm Rheoli

info

Yr Athro David Ford

Cyd-Gyfarwyddwr

info

Ronan Lyons

Cyd-Gyfarwyddwr

info

Dr Kerina Jones

Athro Cyswllt o Wybodeg Iechyd.

Tîm Gweithrediadau

info

Ashley Akbari

Uwch-reolwr Ymchwil a Gwyddonydd Data

info

Lee Au-Yeung

Rheolwr Data

info

Caroline Brooks

Uwch Wyddonydd Data - Arweinydd Tîm

info

Chris Jones

Rheolwr Seilwaith

info

Julie Kennedy

Rheolwraig Busnes

info

Cynthia McNerney

Pennaeth Caffael Data a Darpariaethau

info

Jon Smart

info

Dan Thayer

Uwch Wyddonydd Data - Arweinydd Tîm

info

Simon Thompson

Prif Swyddog Technoleg

Gwasanaethau Dadansoddol

Pete Arnold

Senior Data Scientist - Software Developer

Etienne Badoche

Data and Project Assistant

Michal Cichowski

Uwch Wyddonydd Data - Datblygwr Meddalwedd

Alex Coldea

Data and Project Assistant

info

Huw Collins

Gwyddonydd Data

Jan Dabrowski

Student Placement

info

Muhammad Elmessary

Uwch Wyddonydd Data - Datblygwr Meddalwedd

Ian Farr

Matthew Hearn

Student Placement

Daniel Mallory

Senior Data Scientist - Software Developer

Ieuan Scanlon

info

Sarah Rees

Uwch Wyddonydd Data

info

Ting Wang

Gwyddonydd Data

Support Staff

info

Charlotte Arkley

Gweinyddwraig

Support Staff