Y Broses Ymgeisio

Mae Banc Data SAIL wedi bod yn cynorthwyo ymchwilwyr i gyrchu a chysylltu data ers 10 mlynedd. Mae ein blynyddoedd o brofiad yn ein galluogi i leihau’r amser mae’n ei gymryd yn draddodiadol i gyrchu data o’r fath er mwyn atal oedi neu rwystro ymchwil iechyd gwerthfawr.


"I applied recently for access to the SAIL data in a study I am conducting and was expecting it to be a longwinded process if I am honest, particularly at the moment (during COVID-19). In fact, the whole thing was incredibly straightforward and quick and just a few days after submitting the required documentation my authentication token was delivered to my home. The instructions for use were also clear and easy to follow."

– Professor Hamish Laing, Chair, Digital Inclusion Alliance for Wales