Cysylltwch â Ni

Mae Fanc Data SAIL yma i’ch helpu i ddod o hyd i ateb cyswllt data ar gyfer eich cwestiwn ymchwil ac rydym yn hapus i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Wrth gyflwyno eich ymholiad rydych yn cydsynio i’ch data gael ei gadw gan Banc Data SAIL, Prifysgol Abertawe. Bydd eich data yn cael ei ddefnyddio at ddibenion delio â’ch ymholiad ac anfon gwybodaeth berthnasol i chi am Fanc Data SAIL. Ni fydd Banc Data SAIL yn trosglwyddo’ch manylion i unrhyw drydydd parti. Os hoffech eich tynnu’ch hun o gronfa ddata Banc Data SAIL, anfonwch e-bost at SAILDatabank@swansea.ac.uk.