Newyddion

  • All
  • Blog
  • Cyfieithu
  • Gwasg
  • Newyddion
Newyddion

Nifer sy’n derbyn dos atgyfnerthu COVID-19 a thorri tir ar gyfer gweithwyr gofal iechyd yng Nghymru

Mae astudiaeth ymchwil newydd a gyhoeddwyd yn y cyfnodolyn, Vaccine, wedi datgelu cyfraddau’r nifer sydd wedi cael brechiad atgyfnerthu COVID-19 a’r torri tir dilynol o …

Newyddion

Banc Data SAIL yn gartref i interniaid o gynllun Lleoliadau Ymchwil Nuffield

Yr haf hwn, cynhaliodd Banc Data SAIL ddau intern o gynllun Lleoliadau Ymchwil Nuffield. Daeth y cynllun i ben gyda digwyddiad arddangos i ddathlu llwyddiannau’r …

Newyddion

Adolygiad Blynyddol Banc Data SAIL 2021/22

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod Adolygiad Blynyddol 2021/22 Banc Data SAIL wedi’i ryddhau sy’n cynnwys uchafbwyntiau newyddion ymchwil, datblygiadau ar draws ein timau a’n gweithrediadau, …

Newyddion

Ethol cyd-gyfarwyddwr Banc Data SAIL i’r Academia Europaea

Mae academydd o Abertawe sydd ar flaen y gad o ran llywio ein dealltwriaeth o Covid-19 wedi cael cydnabyddiaeth bellach am ei waith ym maes …

Newyddion

Astudiaeth newydd gwerth £2.2 filiwn i ddefnyddio deallusrwydd artiffisial i atal cyflyrau iechyd hir dymor lluosog

Mae ymchwilwyr o’r SAIL Databank yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe yn cydweithio â thîm dan arweiniad Prifysgol Southampton ac sydd hefyd yn cynnwys Coleg y …

Blog

Effeithiau rhyw ac iselder ar gyrraedd targedau lleihau lipidau mewn cleifion sydd â risg uchel o glefyd coronaidd y galon

Mae ymchwilwyr wedi archwilio a allai rhyw ac iselder ddylanwadu ar ba mor effeithiol y caiff lipidau gwaed eu trin mewn cleifion â risg uchel …