Adolygiad Blynyddol Banc Data SAIL 2021/22

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod Adolygiad Blynyddol 2021/22 Banc Data SAIL wedi’i ryddhau sy’n cynnwys uchafbwyntiau newyddion ymchwil, datblygiadau ar draws ein timau a’n gweithrediadau, ein llwyddiannau, a’r heriau rydym wedi’u goresgyn i barhau i ddarparu amgylchedd ymchwil o safon fyd-eang y gellir ymddiried ynddo. ymchwil data poblogaeth.

‘I Fanc Data SAIL, fel y DU yn gyffredinol, mae hon wedi bod yn flwyddyn o drawsnewid a newid. Yn 2021, gwelwyd gostyngiad graddol yn y cyfyngiadau a osodwyd yn rhan o’r ymateb brys cychwynnol i COVID-19, ac yna cafwyd rhagor o ansicrwydd ac aflonyddwch yn sgil amrywiolyn Omicron. Mae Banc Data SAIL wedi dilyn y thema drawsnewid hon, wrth i lawer o brosiectau cynllunio at argyfwng COVID-19 tymor byr ddod i ben a chael eu disodli gan ymchwil tymor hwy i effeithiau’r pandemig a sut i addasu wrth symud ymlaen. Rydym hefyd wedi gweld cynnydd sylweddol yn nifer y prosiectau ymchwil nad ydynt yn gysylltiedig â COVID-19 sy’n cysylltu â SAIL am gymorth…’

Darllenwch fwy ar ein tudalennau Adroddiadau SAIL