Amdanom ni

Group 2Created with Sketch.

Mae SAIL yn darparu adnodd data cyfoethog y gellir ymddiried ynddo, sy’n eithriadol ar lawer ystyr, sy’n cefnogi ymchwil er budd cleifion a’r cyhoedd: cyfleuster hanfodol ar gyfer gwyddoniaeth tîm rhyngddisgyblaethol.

Ein Cydweithwyr

“Mae SAIL wedi gosod y meincnod byd-eang ar gyfer arloesi, diogelwch ac ansawdd ymchwil iechyd y boblogaeth yn seiliedig ar gofnodion data cysylltiedig. Bydd buddion SAIL i’w gweld am genedlaethau i ddod.”

Mae Banc Data SAIL yn dathlu 15 mlynedd yn cefnogi cymunedau ymchwil i gyrchu, cysylltu a dadansoddi data poblogaeth a iechyd fel mater o drefn o fewn amgylchedd mynediad diogel a sicr.

Polisïau a gwybodaeth

Wedi’i ariannu gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, mae SAIL wedi’i leoli yn yr Ysgol Feddygol, Prifysgol Abertawe. Cefnogir gwaith SAIL gan bartneriaethau gweithredol gydag asiantaethau gwybodaeth y GIG a Llywodraeth Cymru.

Beth yw TRE?

Mae ein partneriaid ymchwil data iechyd UK (HDR UK) wedi gwneud gwaith helaeth i ddatblygu ac eirioli’r defnydd o TRE’s. Dywed HDR UK fod ‘TREs yn helpu i wneud ymchwil yn effeithlon, yn gydweithredol ac yn gost-effeithiol.

Adroddiadau Blynyddol

Yn cynnwys biliynau o gofnodion yn seiliedig ar berson, mae Banc Data SAIL yn gronfa ddata poblogaeth gyfoethog y gellir ymddiried ynddo. Mae’n gwella ives trwy ddarparu data diogel, cysylltiol a dienw i ymchwilwyr.

Y Tîm

Cyfarfod ag Aelodau Craidd Tîm SAIL gan gynnwys y Tîm Rheoli, Tîm Gweithrediadau, Gwasanaethau Dadansoddol, Tîm Busnes a Llywodraethu a Gwasanaethau Cyfathrebu.