Adroddiadau SAIL

Mae Adroddiad Blynyddol Banc Data SAIL 2020/21 bellach ar gael i’w ddarllen a’i lawrlwytho. Mae pwyslais mawr yn yr adroddiad ar waith ac effaith SAIL yn ystod pandemig Covid-19 a sut mae SAIL wedi addasu’n gyflym i ddiwallu gofynion ymchwil data iechyd a gweinyddol yn ystod pandemig byd-eang.

Croeso i adroddiad blynyddol cyntaf Gwasanaethau Dadansoddol SAIL. Sefydlwyd y tîm yn 2014 i gefnogi defnyddwyr Bank Data SAIL, dros amser mae ein gwasanaethau a’n profiad wedi tyfu. Mae’r adroddiad hwn yn tynnu sylw at rai prosiectau ymchwil yr ydym yn eu cefnogi ac yn crynhoi’r gwasanaethau yr ydym yn eu darparu ar hyn o bryd.

Ariennir Cronfa Ddata SAIL yn rhannol gan Lywodraeth Cymru trwy Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. Mae Cronfa Ddata SAIL yn dwyn ynghyd ddata ar lefel person anoymedig am boblogaeth Cymru o amrywiaeth o wasanaethau iechyd a chyhoeddus eraill, ac yn darparu hwn fel adnodd i’r gymuned ymchwil. trwy borth diogel.

Rydym yn falch iawn o gyflwyno’r adroddiad hwn ar 10 mlynedd gyntaf gwaith arloesol y Databank Cysylltiad Gwybodaeth Dienw Diogel (SAIL) fel rhan o’n dathliadau pen-blwydd. Dechreuodd y SAIL Databank yn 2007, ac o ddechreuadau bach mae wedi ffynnu i fod yn hafan ddiogel o safon fyd-eang.