Adroddiadau SAIL

Ar gyfer Banc Data SAIL, fel ar gyfer y DU yn gyffredinol, mae hon wedi bod yn flwyddyn o drawsnewid a newid. Gwelodd 2021 ostyngiad graddol yn y cyfyngiadau a osodwyd fel rhan o’r ymateb brys cychwynnol i COVID-19, ac yna ansicrwydd ac aflonyddwch pellach a achoswyd gan yr amrywiad Omicron…

Croeso i 2il adroddiad blynyddol Gwasanaethau Dadansoddol SAIL. Dros y flwyddyn parhaodd y tîm i dyfu i gefnogi’r galw cynyddol am Fanc Data SAIL a’r cynnyrch a’r gwasanaethau y mae’n eu cynnig…

Heb os nac oni bai, eleni fu’r cyfnod mwyaf heriol ym modolaeth Banc Data SAIL. Mae pandemig COVID-19 wedi arwain at alwadau digynsail am ddata i gefnogi cynllunio brys y llywodraeth a’r GIG, a hefyd i gefnogi ymchwil tymor hwy i…

Croeso i adroddiad blynyddol cyntaf SAIL Analytical Services. Sefydlwyd y tîm yn 2014 i gefnogi defnyddwyr Banc Data SAIL, dros amser mae ein gwasanaethau a’n profiad wedi tyfu. Mae’r adroddiad hwn yn amlygu rhai prosiectau ymchwil yr ydym yn eu cefnogi ac yn crynhoi’r gwasanaethau sy’n…

Ariennir Banc Data SAIL yn rhannol gan Lywodraeth Cymru drwy Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. Mae Banc Data SAIL yn dwyn ynghyd ddata dienw ar lefel person am boblogaeth Cymru o amrywiaeth o wasanaethau iechyd a gwasanaethau cyhoeddus eraill, ac yn darparu…

Mae’n bleser gennym gyflwyno’r adroddiad hwn ar 10 mlynedd gyntaf gwaith arloesol y Banc Data Diogel o Wybodaeth Ddienw (SAIL) fel rhan o’n dathliadau pen-blwydd. Dechreuodd Banc Data SAIL yn 2007, ac o ddechreuadau bach mae wedi ffynnu…