Beth yw TRE?

Mae Banc Data SAIL yn Amgylchedd Ymchwil Ymddiried (TRE)

Mae Amgylcheddau Ymchwil Ymddiried (TREs) yn amgylcheddau cyfrifiadurol diogel lle gall ymchwilwyr, gwyddonwyr ac arbenigwyr eraill gael mynediad at ddata gwerthfawr ar gyfer ymchwil er budd y cyhoedd, trwy broses gymeradwyo drylwyr i wella cymdeithas.

Mae hunaniaethau unigol bob amser yn cael eu diogelu ym Manc Data SAIL Dim ond data dienw y gall ymchwilwyr cymeradwy gael mynediad ato.

Mae TRE’s yn dod â manteision mawr i’r gymuned ymchwil ac, yn y pen draw, i’r cyhoedd. Mae technoleg TRE yn caniatáu mewnwelediadau dwfn a darganfyddiadau newydd trwy ddefnyddio data iechyd a gweinyddol hynod gyfoethog. Mae TREs yn galluogi ymchwilwyr i gydweithio ar heriau mwyaf cymdeithas trwy ddarparu gofod diogel a rennir gyda’r holl feddalwedd ac adnoddau angenrheidiol sydd eu hangen arnynt.

Mae Banc Data SAIL yn cadw at y model ‘5 diogel’ a gydnabyddir yn rhyngwladol ar gyfer TRE

ffynhonnell: HDR UK

Dysgwch fwy am TREs yma

|