Banc Data SAIL yn lansio Cyfres Gweminar Arddangos

Ym mis Tachwedd 2023, cynhaliodd Banc Data SAIL ei Weminar Arddangos gyntaf. Ar ôl seibiant byr, y Gyfres Gweminar Arddangos yw olynydd digwyddiadau Fforwm Defnyddwyr SAIL.

Mae’r digwyddiadau gweminar wedi agor y drysau i unrhyw un sydd â diddordeb mewn gwybod am y gweithgareddau ymchwil a wneir gan ddefnyddio data SAIL ac mae’n ymchwilio i’r datblygiadau diweddaraf sy’n digwydd o fewn SAIL.

Mae cyfranogwyr yn cael cyfle i ymgysylltu â chyfoedion ac aelodau o dîm SAIL, gofyn cwestiynau, a chael dealltwriaeth ddyfnach o heriau a chyfleoedd ymchwil data. Mae pob gweminar yn canolbwyntio ar thema ymchwil wahanol.

Roedd ein gweminar gyntaf yn y gyfres yn archwilio ymchwil Gofal Cymdeithasol Plant. Mae’r gyfres yn gwahodd arweinwyr y prosiect i gyflwyno eu hymchwil ar bob thema, a dilynir hyn gan ddiweddariadau tîm SAIL sy’n cynnwys datblygiadau ar seilwaith, gwasanaethau dadansoddol, adnoddau data a dogfennau, cyfathrebu, ac ymgysylltu a chyfranogiad y cyhoedd.

Mae’r cyflwyniadau o’r weminar gyntaf isod ac ymunwch â ni ar gyfer yr un nesaf ar 22 Chwefror 2024 i gael mwy o fewnwelediadau gwych.

Gwyliwch y fideos yma