SAIL Databank Newsroom

  • All
  • Blog
  • Cyfieithu
  • Gwasg
  • Newyddion
Newyddion

Canlyniadau bylchau yng nghyfraddau brechu COVID: Banc Data SAIL yn cyfrannu at yr astudiaeth gyntaf o 67 miliwn o bobl yn y DU

Mae’r astudiaeth ymchwil gyntaf o boblogaeth gyfan y DU yn amlygu bylchau yng nghyfraddau brechu Covid-19. Roedd rhwng traean a hanner o boblogaethau pedair cenedl ...
Blog

Cynnal panel ymchwil cyhoeddus

Mae Panel Defnyddwyr Banc Data SAIL yn cynnwys grŵp 16 aelod o’r cyhoedd, wedi’i leoli yn adran Gwyddor Data Poblogaeth Abertawe. Maent yn cwrdd bedair ...
Gwasg

Banc Data SAIL yn lansio Cyfres Gweminar Arddangos

Ym mis Tachwedd 2023, cynhaliodd Banc Data SAIL ei Weminar Arddangos gyntaf. Ar ôl seibiant byr, y Gyfres Gweminar Arddangos yw olynydd digwyddiadau Fforwm Defnyddwyr ...
Newyddion

SAIL yn Cefnogi Gwerthuso Ymyrraeth Iechyd Cyhoeddus o Bwys ar gyfer Atal Diabetes

Mae Rhaglen Atal Diabetes Cymru Gyfan (AWDPP), dan arweiniad Iechyd Cyhoeddus Cymru, yn cynnig cymorth wedi’i dargedu a’i ddarparu’n lleol i bobl sydd mewn mwy ...
Cyfieithu

Gwobr Pen-blwydd y Frenhines i Fanc Data SAIL sy’n arwain y byd

Mae Gwyddor Data Poblogaeth ym Mhrifysgol Abertawe wedi ennill Gwobr Pen-blwydd y Frenhines i gydnabod Banc Data SAIL byd-enwog. Mae gweithwyr gofal iechyd proffesiynol a ...
Blog

Archwilio profiad cyfiawnder teuluol mamau ifanc yn Lloegr

Mae Cymrawd Ymchwil ADR UK, Dr Mariam Abouelenin, newydd ddechrau defnyddio’r set ddata sy’n gysylltiedig â Llys Teulu – Cafcass ym Manc Data SAIL. Yn ...