SAIL Databank Newsroom

  • All
  • Blog
  • Cyfieithu
  • Gwasg
  • Newyddion
Newyddion

Effaith pandemig COVID-19 ar achosion o gyflyrau hirdymor yng Nghymru

Mae astudiaeth cyswllt data poblogaeth sy’n defnyddio cofnodion iechyd gofal sylfaenol ac eilaidd yn datgelu bod llai o bobl yng Nghymru yn cael diagnosis o …

Newyddion

Amcangyfrif y defnydd o wasanaethau iechyd meddwl ymhlith plant a phobl ifanc o gymunedau Sipsiwn a Theithwyr Cymru

Mae astudiaeth ddichonoldeb newydd a gyhoeddwyd yn y cyfnodolyn PLOS ONE wedi dangos ei bod yn dechnegol bosibl asesu anghenion pobl ifanc sydd wedi byw …

Newyddion

Nifer sy’n derbyn dos atgyfnerthu COVID-19 a thorri tir ar gyfer gweithwyr gofal iechyd yng Nghymru

Mae astudiaeth ymchwil newydd a gyhoeddwyd yn y cyfnodolyn, Vaccine, wedi datgelu cyfraddau’r nifer sydd wedi cael brechiad atgyfnerthu COVID-19 a’r torri tir dilynol o …

Newyddion

Banc Data SAIL yn gartref i interniaid o gynllun Lleoliadau Ymchwil Nuffield

Yr haf hwn, cynhaliodd Banc Data SAIL ddau intern o gynllun Lleoliadau Ymchwil Nuffield. Daeth y cynllun i ben gyda digwyddiad arddangos i ddathlu llwyddiannau’r …

Newyddion

Adolygiad Blynyddol Banc Data SAIL 2021/22

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod Adolygiad Blynyddol 2021/22 Banc Data SAIL wedi’i ryddhau sy’n cynnwys uchafbwyntiau newyddion ymchwil, datblygiadau ar draws ein timau a’n gweithrediadau, …

Newyddion

Ethol cyd-gyfarwyddwr Banc Data SAIL i’r Academia Europaea

Mae academydd o Abertawe sydd ar flaen y gad o ran llywio ein dealltwriaeth o Covid-19 wedi cael cydnabyddiaeth bellach am ei waith ym maes …