Cysylltu

Bank Data SAIL

map-pinCreated with Sketch.

Yr Adeilad Gwyddoniaeth Data
Pryfysgol Abertawe
Parc Singleton,
Abertawe,
SA2 8PP

Mae Fanc Data SAIL yma i’ch helpu i ddod o hyd i ateb cyswllt data ar gyfer eich cwestiwn ymchwil ac rydym yn hapus i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Cyn cysylltu â ni, ydych chi wedi darllen ein Cwestiynau Cyffredin i geisio derbyn ateb i’ch cwestiwn?

Gwneud ymholiad

"*" indicates required fields

Bydd eich data yn cael ei ddefnyddio at ddibenion delio â’ch ymholiad ac anfon gwybodaeth berthnasol i chi am Fanc Data SAIL. Ni fydd Banc Data SAIL yn trosglwyddo’ch manylion i unrhyw drydydd parti. Os hoffech eich tynnu’ch hun o gronfa ddata Banc Data SAIL, anfonwch e-bost at SAILDatabank@swansea.ac.uk.