Data

hdd-network blueCreated with Sketch.

Mae data cyfoethog SAIL Databank yn galluogi ateb cwestiynau pwysig yn gynhwysfawr. Mae gennym gyfoeth o ddata poblogaeth, y mae rhywfaint ohono’n cyrraedd chwarter canrif neu fwy yn ôl.

Chwilio setiau
data

Yn wreiddiol yn fanc o ddata iechyd, rydym wedi ehangu ein cwmpas I gynnwys data gweinyddol. Mae Banc Data SAIL yn cynnwys y data poblogaeth sydd wedi’I nodweddu orau yn y byd. Rydym yn gallu gweithio gyda mathau newydd o ddata megis data testun-rhydd, delweddu, genetig a daearyddol.

Defnyddiau ar gyfer y data

Mae ehangder a chyfoeth y data a gedwir o fewn Banc Data SAIL o safon fyd-eang. Gyda dros 10 biliwn o gofnodion data dienw, seiliedig ar berson ar gael, dyma’r adnodd i’w ddefnyddio i roi’r cydraddoldeb daearyddol y mae’n ei haeddu i’ch ymchwil.

Pwy sy'n defnyddio'r data?

Mae data SAIL yn cael ei ddefnyddio ar hyn o bryd mewn ystod o astudiaethau ymchwil a ariennir yn allanol ac mae Banc Data SAIL yn arwain ac yn cydweithio â grwpiau ymchwil yng Nghymru, y DU ac yn rhyngwladol.

Cyhoeddiadau

Chwilio a dod o hyd i ystod eang o allbwn ymchwil effeithiol a alluogir gan Fanc Data SAIL

Apply to work with SAIL Databank

SAIL Databank has established a convenient and effective two-stage application process to be followed by anyone who would like to access data via SAIL Databank for high quality research projects.