Cipolwg Cyhoeddus

Bydd gan holl ddefnyddwyr Banc Data SAIL fynediad i gyflwyno eu syniadau ymchwil i’n Panel Defnyddwyr sydd wedi’i gyfansoddi o aelodau’r cyhoedd.

Wrth asesu cynigion ymchwil, mae Pwyllgorau Moesegau Ymchwil (REC) yn rhoi ystyriaeth ffafriol i gynigion sy’n cynnwys cyfranogiad cyhoeddus o ansawdd da ar gam cynnar. Mae hyn yn dystiolaeth ac yn sicrwydd i’r REC bod yr ymchwil sy’n cael ei wneud yn foesegol gadarn ac er budd y cyhoedd.

Yn aml, gall costau fod yn gysylltiedig â chynnull neu ddod o hyd i banel cyhoeddus i graffu ar waith ymchwil. Mae mynediad at ein Panel Defnyddwyr am ddim fel defnyddiwr Banc Data SAIL.

Mae rôl y panel yn cynnwys;

 • Gweithredu fel cynghorwyr ar faterion ym maes ymchwil
 • Cynghori ar y ffordd orau o ymgysylltu â’r cyhoedd
 • Cynnig cyfarwyddyd ar sut i recriwtio pobl i grwpiau llywio astudiaethau
 • Darparu barnau ar faterion diogelu data
 • Trafod cynigion ar gyfer ymchwil
 • Adolygu gwybodaeth a gynlluniwyd ar gyfer cynulleidfa leyg
 • Gweithredu fel hyrwyddwyr ar gyfer ymchwil i gysylltiadau data

Panel Defnyddwyr

Mae ymchwilwyr sy’n cynnwys aelodau’r cyhoedd yn rhedeg gwell astudiaethau oherwydd:

 • eu bod yn fwy perthnasol i gyfranogwyr
 • eu bod wedi’u dylunio mewn ffordd sy’n dderbyniol i gyfranogwyr
 • bod ganddynt wybodaeth cyfranogwyr sy’n ddealladwy i gyfranogwyr
 • eu bod yn cynnig gwell profiad o ymchwil
 • bod ganddynt well cyfathrebiad o ganlyniadau i gyfranogwyr ar ddiwedd yr astudiaeth.

(Ffynhonnell: www.hra.nhs.uk)

|