Llywodraethu

shield-lockCreated with Sketch.

Fel gwarcheidwaid data, diogelu hunaniaeth unigol data sy’n seiliedig ar berson ynghyd â diogelwch cyffredinol y data a storir o fewn Banc Data SAIL yw ein brif flaenoriaeth.

Achrediadau ac
ymddiriedaeth

Mae Banc Data SAIL yn arddangos y protocolau llywodraethu mwyaf cadarn sydd ar gael sy’n rhoi sicrwydd i lunwyr polisi, ymchwilwyr a’r cyhoedd.

Cymeradwya ethau ac
ymgysylltu â'r cyhoedd

Mae Banc Data SAIL yn arddangos y protocolau llywodraethu mwyaf cadarn sydd ar gael sy’n rhoi sicrwydd i lunwyr polisi, ymchwilwyr a’r cyhoedd. Rydym yn cydnabod pwysigrwydd cyfranogiad gwirioneddol ymgysylltiedig y cyhoedd mewn cymdeithas ddemocrataidd i ddangos parch, cyfrifoldeb a natur agored tuag at unigolion a chymdeithas.

Preifatrwydd trwy
ddylunio

Nid yw Banc Data SAIL yn derbyn na thrin data y gellir adnabod pobl ohonynt. Iechyd a Gofal Digidol Cymru – Trydydd parti yr ymddiriedir ynddo i ddiogelu manylion adnabod unigolion. Mae model preifatrwydd trwy ddyluniad SAIL yn cwmpasu cyfres o reolaethau ffisegol, technegol a gweithdrefnol a ddefnyddir ar gyfer y data a’r amgylchedd data.