SAIL Databank Newsroom

  • All
  • Blog
  • Cyfieithu
  • Gwasg
  • Newyddion
Newyddion

Adroddiad blynyddol 2022-23

Mae’n bleser mawr gennyf gyflwyno ein Hadroddiad Rhanddeiliaid sy’n amlygu gwaith a chyflawniadau’r Banc Data Cyswllt Diogel Gwybodaeth Ddienw (SAIL) rhwng mis Ebrill 2022 a ...
Newyddion

Ymchwil arloesol yn archwilio sut mae dilyniant caffael afiechyd yn effeithio ar ddisgwyliad oes

Mae ymchwil newydd, dan arweiniad Gwyddor Data Poblogaeth yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe, a gyhoeddwyd yn The Lancet Public Health, yn archwilio sut mae clefydau ...
Cyfieithu

Prosiectau myfyrwyr trydedd flwyddyn Prifysgol Abertawe yn cael cipolwg cyhoeddus gan grŵp cynnwys y cyhoedd a chleifion Banc Data SAIL

Ym mis Ebrill eleni, fe wnaeth Banc Data SAIL arddangos y garfan eleni o fyfyrwyr Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe a fydd yn defnyddio Banc Data ...
Newyddion

Effaith pandemig COVID-19 ar achosion o gyflyrau hirdymor yng Nghymru

Mae astudiaeth cyswllt data poblogaeth sy’n defnyddio cofnodion iechyd gofal sylfaenol ac eilaidd yn datgelu bod llai o bobl yng Nghymru yn cael diagnosis o ...
Newyddion

Amcangyfrif y defnydd o wasanaethau iechyd meddwl ymhlith plant a phobl ifanc o gymunedau Sipsiwn a Theithwyr Cymru

Mae astudiaeth ddichonoldeb newydd a gyhoeddwyd yn y cyfnodolyn PLOS ONE wedi dangos ei bod yn dechnegol bosibl asesu anghenion pobl ifanc sydd wedi byw ...
Newyddion

Nifer sy’n derbyn dos atgyfnerthu COVID-19 a thorri tir ar gyfer gweithwyr gofal iechyd yng Nghymru

Mae astudiaeth ymchwil newydd a gyhoeddwyd yn y cyfnodolyn, Vaccine, wedi datgelu cyfraddau’r nifer sydd wedi cael brechiad atgyfnerthu COVID-19 a’r torri tir dilynol o ...