Astudiaethau Graddfa Fawr

Astudiaethau Graddfa Fawr

A yw eich ymchwil yn mynnu bod y canlyniadau’n cael eu cefnogi’n empirig trwy eglurhad pellach? A oes arnoch angen grŵp sampl sy’n gynrychioliadol o boblogaeth fwy ar gyfer cyffredinololi?

Mae Cronfa Ddata SAIL yn dal cyfoeth o ddata cyffredinol a gasglwyd ar boblogaeth gyfan am hyd at 25 mlynedd. Os yw maint sampl yn bwysig, efallai y bydd ein cyfoeth o gofnodion poblogaeth yn dal y data sydd arnoch ei angen i roi’r hwb sydd ei angen i’ch prosiect.

Mae Banc Data SAIL wedi’i gynnwys yn llwyddiannus mewn nifer o astudiaethau cysylltiadau data Cenedlaethol a Rhyngwladol ochr yn ochr â data o ffynonellau eraill sy’n galw am y sampl fwyaf posibl.

Astudiaethau graddfa fawr cyhoeddig yn defnyddio SAIL: