Gwerthuso Polisi

Mae data SAIL yn adnodd cysylltu data pwysig i ymchwilwyr sy’n gwerthuso polisïau, rhaglenni a phrosiectau ar lefel genedlaethol. Gall Cysylltu Data gan ddefnyddio data poblogaeth Cymru fod yn hynod werthfawr wrth lunio polisi sydd ar gyfer Cymru a Lloegr, fel canllawiau’r Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (NICE) er enghraifft.