Samplu Pwrpasol

 data poblogaeth sydd mor gyfoethog gall SAIL ddarparu meintiau mawr o ddata gweithredol o safon uchel ar gyfer eich prosiect ymchwil er mwyn sicrhau dilysrwydd y canlyniadau. O samplu poblogaeth gyfan hyd at samplu achosion critigol, gellir defnyddio cofnodion poblogaeth cysylltiedig cynhwysfawr Banc Data SAIL i greu’r grŵp cywir iawn ar gyfer eich gofynion penodol.