Ymchwil Methodolegol

Nid yw data SAIL ar gyfer Ymchwilwyr Iechyd a Phoblogaeth seiliedig ar ganlyniadau yn unig, ond gallant hefyd gynorthwyo ymchwil methodolegol. Er enghraifft, gall cysylltu data gan ddefnyddio Banc Data SAIL weithredu fel mainc arbrofi ar gyfer datblygu meddalwedd neu gael ei ddefnyddio i ddilysu effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd dyfeisiau meddygol. Hefyd, ar gyfer datblygu dulliau sy’n bwriadu cyfuno gwahanol ffynonellau o ddata mawr, mae SAIL yn ddewis amlwg.

Published methodological research studies using SAIL: