Polisi Preifatrwydd a Chwcis

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis – ffeiliau testun bach sy’n cael eu rhoi ar eich peiriant i helpu’r safle i ddarparu profiad gwell i ddefnyddwyr. Yn gyffredinol, defnyddir cwcis i gadw dewisiadau defnyddwyr, storio gwybodaeth am bethau fel trolïau siopa, a darparu data olrhain dienw i geisiadau gan drydydd parti megis Google Analytics. Fel rheol, bydd cwcis yn gwella eich profiad o bori. Fodd bynnag, efallai y byddai’n well gennych analluogi cwcis ar y wefan hon ac ar rai eraill. Y dull mwyaf effeithiol o wneud hyn yw analluogi cwcis yn eich porwr. Awgrymwn y dylech ymgynghori ag adran Gymorth eich porwr neu droi at wefan About Cookies sy’n cynnig cyfarwyddyd ynghylch pob porwr cyfoes.

Ni fydd SAILDatabank.com yn mynd ati i’ch olrhain fel unigolyn.

Os byddwch chi’n anfon neges e-bost atom drwy ein ffurflen gysylltu, fe fydd eich enw, eich cyfeiriad e-bost a’ch neges yn cael eu hanfon atom (fel y byddech chi’n ei ddisgwyl). Cedwir y wybodaeth hon yn breifat. Byddwn ni’n storio’r wybodaeth hon o fewn ein system e-bost ein hunain fel y gallwn ni ymateb i chi.

Byddwn ni’n defnyddio Google Analytics i fonitro traffig y wefan yn unig. Ni fyddwn yn rhannu’ch gwybodaeth bersonol na’ch cyfeiriad e-bost ag unrhyw drydydd parti.

NI FYDD UNRHYW RAN O’R WYBODAETH BYDDWN YN EI CHASGLU TRWY GWCIS YN EICH ADNABOD FEL UNIGOLYN – MAE’N GWBL DDIENW.


Newidiadau i’r Polisi Preifatrwydd

O bryd i’w gilydd, efallai y byddwn ni’n diweddaru’r Polisi Preifatrwydd hwn yn unol â newidiadau i’r wefan, a gallai hynny effeithio ar y wybodaeth bersonol y byddwn ni’n ei chasglu amdanoch chi. Tybir y byddwch yn derbyn y fath newidiadau os byddwch yn parhau i ddefnyddio’r safle a’r gwasanaethau. Os na fyddwch yn derbyn y fath newidiadau yna dylech roi’r gorau i ddefnyddio gwefan a gwasanaethau Banc Data SAIL, a chysylltu â ni os hoffech i unrhyw wybodaeth gael ei dileu.