DATA SAIL

Mae Banc Data SAIL yn adnodd gwerthfawr ar gyfer ei chyfoeth a’i ehangder o ddata a gesglir fel mater o drefn sydd ar gael ar hyn o bryd ar gyfer ymchwil i gyswllt data. Mae’r ystod anferth o setiau data yn amrywio o gofnodion meddygon teulu, data ysbytai a gwasanaethau brys, i wasanaethau iechyd meddwl, gwasanaethau cymdeithasol, addysg a data arolygon cenedlaethol.

description Projects Report July 2021 description Usage Report July 2021 description Publications Report July 2021