Sut I Lanlwytho Data


Ar ôl i’r Cytundeb Rhannu Data gael ei lofnodi, gall y darparwr data ddechrau uwchlwytho data trwy ddilyn y 3 cham syml hyn:

1

Cam 1
Rhannwch eich data yn ddwy ran, gan roi maes dynodwr unigryw i’r ddwy ffeil

Bydd gan eich data gymysgedd o ddata adnabyddadwy demograffig neu berson, a data clinigol neu weinyddol. Rhaid i’r data demograffig neu adnabod person gael ei ddad-adnabod gael eu hadnabod cyn mynd i mewn i’r Banc Data SAIL.

Cyfrifoldeb y darparwr data yw rhannu’r data yn ddwy Ffeil:

  • Ffeil 1: Data demograffig / adnabod person.
    Anfonir hyn at Drydydd Parti Dibynadwy Banc Data SAIL, sef Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS) i gael ei ddynodi.
  • Ffeil 2: Data clinigol / gweinyddol.
    Anfonir hyn yn uniongyrchol at y Banc Data SAIL.

Mae’r ddwy ffeil yn derbyn rhif adnabod cyfeirnod unigryw fel y gellir aduno’r data dienw yn Ffeil 1 gyda’i chymar Ffeil 2 ar ôl ei ddad-adnabod, i greu ffeil ddata gyflawn sy’n barod i’w dadansoddi.

2

Cam 2
Sefydlu cyfrifon ar-lein i gyrchu’r gwefannau lanlwytho ffeiliau diogel NWIS a Banc Data SAIL

Mae angen i chi sefydlu dau gyfrif i gael mynediad i’r gwefannau lanlwytho ffeiliau diogel NWIS a Banc Data SAIL. I gofrestru ar gyfer cyfrif, cysylltwch ag NWIS ar PDIT@wales.nhs.uk a Banc Data SAIL ar SAILDatabank@swansea.ac.uk adarparu’r wybodaeth ddilynol i bob un ohonynt:

  • Enw’r cyswllt swyddogol
  • Cyfeiriad
  • Rhif ffôn
  • Cyfeiriad(au) IP y cyfrifiadur(on) sy’n cael eu defnyddio

3

Cam 3
Mewngofnodi a lanlwytho eich ffeiliau

Ar ôl i’ch cyfrif gael ei agor, gallwch fewngofnodi ar y ddwy wefan a lanlwytho’ch ffeiliau.

Am ragor o wybodaeth ynghylch ein dulliau o drosglwyddo data a sut i gael eich lanlwythiad ffeiliau’n barod, darllenwch y dogfennau dilynol:
description Strwythur Allforio Ffeiliau a Throsglwyddo Data
description Strwythur Allforio Ffeiliau Lefel cyfeiriad a Throsglwyddo Data

Lanlwytho Amgen Ffeil Ddiogel trwy Eich Ateb Trosglwyddo Data Diogel Eich Hun

Os oes gan eich sefydliad wasanaeth lawrlwytho ffeiliau’n ddiogel, gallwn ni fewngofnodi i’ch gwefan a lawrlwytho’r data perthnasol oddi yno.

Os nad yw’r naill ffordd na’r llall a awgrymir yn bosibl, cysylltwch â thîm Banc Data SAIL i drafod dulliau diogel eraill o drosglwyddo ffeiliau.

RHAID I CHI BEIDIO BYTH AG ANFON DATA TRWY E-BOST!

Nid yw e-bost yn ffordd ddiogel o drosglwyddo gwybodaeth a allai fod yn sensitif.