Gwasanaeth Demograffeg Cymru (WDS)

Sefydliad sy’n Darparu’r Data:
Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS)

Math o Ddata a Ddarperir:
Cofnod data gweinyddol (gorfodol)

Thema:
Arall – gellir ei ddefnyddio ar gyfer pob thema


Diben

Gwybodaeth weinyddol am unigolion yng Nghymru sy’n defnyddio gwasanaethau’r GIG; megis cyfeiriad a hanes cofrestru practis. Cafodd ei sefydlu yn lle Cofrestr Weinyddol GIG Cymru (NHSAR) yn 2009.

Dull Casglu’r Data

Data yn deillio o feddygfeydd Meddygon Teulu trwy System Exeter.

Uchafbwyntiau’r Data

Mae’r set ddata hon yn darparu cyswllt oddi wrth unigolyn dienw i breswylfeydd dienw, gan alluogi grwpio aelwydydd o unigolion.

Gofynion Mynediad

Fel set ddata craidd SAIL sydd ar gael yn unol â’n gweithdrefn Llywodraethu Gwybodaeth safonol.

Rhagor o Wybodaeth

Gweler gwefan WDS am ragor o wybodaeth.

Maint

Poblogaeth Cymru Gyfan – oddeutu 3 miliwn

Lefel y Data

Unigolion

Blynyddoedd y Data

1990 – Presennol

Amlinelliad SAIL

SAILWDSD