Grwpiau Strategol a Chynghori

Cynhelir Banc Data SAIL gan Brifysgol Abertawe ac mae’n rhan o’i nawdd ar gyfer atebolrwydd sefydliadol. Darperir cyfarwyddyd strategol gan Grŵp Rheoli SAIL gyda chanllawiau gan Bwyllgor Cynghori Gwyddonol Rhyngwladol, a rheolir y gwaith o’i redeg o ddydd i ddydd gan Grŵp Gweithrediadau.

Gall ein darparwyr data hefyd ddefnyddio lefel ychwanegol o gymeradwyaeth i gael mynediad at eu data yn SAIL. I ymchwilwyr sy’n dymuno cael mynediad at y setiau data ‘dan gyfyngiadau’ hyn, mae angen cymeradwyaeth Pwyllgor Moeseg ar wahân gan ddarparwr y data, yn ogystal â phroses ymgeisio IGRP safonol SAIL.

|